Suzanna adamsdotter

Suzanna Adamsdotter är ansvarig för Beautyprofession Sweden's behandlingsprogram och produkter. Suzanna är en internationellt diplomerad hudterapeut samt Master i permanent make-up och har arbetat som scensminkös sedan 1983. Hon är flerfaldig svensk mästare och internationell silvermedaljör i Make-Up.

Suzanna adamsdotter

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola